مرور برچسب

محرمات استحاضه

چه كارهايي بر زن مستحاضه حرام است

چه كارهايي بر زن مستحاضه حرام است محرمات استحاضه پرسش 177 . چه كارهايى بر زن مستحاضه حرام است؟ همه مراجع: اگر زن مستحاضه به دستور استحاضه (از قبيل وضو و غسل) رفتار كند، در حكم طاهر است و چيزى بر او حرام نيست و مانند زن حائض نمى باشد.  …