وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

محاسبه حیض

محاسبه روز و شب حيض

محاسبه روز و شب حيض حداقل حيض پرسش 11 . ملاك حداقل سه روز در حيض چيست؟ آيا شب هم جزء محاسبه قرار مى گيرد؟ همه مراجع: خير، شب جزء محاسبه قرار نمى گيرد و براى تحقق حيض، ديدن خون در شب چهارم لازم نيست؛ ولى بايد در شب دوم و سوم خون به هيچ وجه…