آیا ازدواج نکردن و مجرد ماندن گناه است

آیا ازدواج نکردن و مجرد ماندن گناه است آیا ازدواج نکردن و مجرد ماندن گناه است از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) روایت شده است که فرمود: ما استَفادَ امرء مُسلِم فائِدَةً بَعدَ الإسلامِ أفضَلُ مِن زَوجَة مُسلِمَة تَسُرُّهُ إذا نَظَرَ إلَیها وَتُطیعُهُ إذا أمَرَها وَتَحفَظُهُ إذا غابَ عَنها فی نَفسِها وَمالِهِ: «مرد مسلمان فایده [...]