آيا حتما بايد از اعلم تقليد كنيم

آيا حتما بايد از اعلم تقليد كنيم مطابق نظر آيت الله خامنه اي س ۲۱: از چه کسی باید تقلید کنیم؟ ج: از مجتهدى که جامع شرايطِ فتوا و مرجعيت است، و بنا بر احتياط بايد اعلم هم باشد. س ۱۹: آیا با وجود اعلم، تقلید از غیر اعلم جایز است؟ ج: در [...]