مرور برچسب

مثقال شرعی

دینار و مثقال شرعی چند گرم است

دینار و مثقال شرعی چند گرم است دینار و مثقال شرعی چند گرم استمطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله خامنه ای ۱-هر دینار شرعی به صورت دقیق چند گرم می باشد؟ - ۲هر مثقال طلا شرعی چند گرم می باشد؟…

كفاره نزديكی در زمان حيض

كفاره نزديكی در زمان حيض 1-نزدیکی در زمان حیض هم بر مرد و هم بر زن حرام و گناه است. 2- حکم حرمت نزدیکی در ایام حیض را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 452 اگر شماره روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در قسمت اول آن،…