قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

متوسطه به کثیره

صفحه اصلی/برچسب:متوسطه به کثیره

تغییر استحاضه قبل و بعد از نماز

تغییر استحاضه قبل و بعد از نماز در نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. [ تغییر استحاضه قلیله یا متوسطه به کثیره] مسأله 400 اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثیره شود (1) باید برای نماز [...]

Code Center