وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

متن صیغه مسجد

خواندن صیغه وقف مسجد

خواندن صیغه وقف مسجدبرای اینکه مکانی مسجد شود شخصی که مالک زمین است صیغه مسجد را بر زبان جاری کند یعنی بگوید: «جَعَلتُه ُ مَسجِداً للّه ِ» و آن را در اختیار نمازگزاران قرار بدهد در این صورت پس از آنکه یک نفر با اجازه واقف در آنجا نماز…