مرور برچسب

متن ازدواج

خواندن صیغه ازدواج به عربی

خواندن صیغه ازدواج به عربیدر نوشتار قبل به این پرسش پاسخ داده شد که «آيا زن و مرد مى توانند خودشان صيغه ازدواج را به فارسى بخوانند، يا اينكه بايد وكيل بگيرند تا عربى خوانده شود؟» از اینجا برای تکمیل این بحث کلیک کنید و مطالعه نمایید.…