وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

متنجس سوم

انتقال نجاست از يك شيء و تعدد واسطه

انتقال نجاست از يك شيء و تعدد واسطه انتقال نجاست از يك شيء مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 283: آیا چیز پاکی که با متنجس برخورد نموده، نجس است یا خیر؟ در صورت نجس بودن، تا چند واسطه نجس است؟ ج: چيزى که با عين نجس تماس يافته و نجس شده است،…

شك در متنجس دوم و سوم بودن

شك در متنجس دوم و سوم بودن س: با توجه به قاعده‌اى که مى‌گويد متنجس سوم نجس‌کننده نمى‌باشد اگر کسى شک کند که شئ يا محلى متنجس دوم است يا متنجس سوم تکليف چيست؟ ج) با شك در قلّت واسطه و سرايت نجاست، اصل بر طهارت ملاقىٰ است، اگر چه…