مرور برچسب

مبطلات وضو

چیزهایی که وضو را باطل می کند

چیزهایی که وضو را باطل می کندمسأله 323 هفت چیز (1) وضو را باطل می‌کند: اول: بول (2). دوم: غائط. سوم: باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود. (3) چهارم: خوابی که به واسطه آن (4) چشم نبیند و گوش نشنود، ولی اگر چشم نبیند و گوش…

چه چیزی وضو را باطل می كند

چه چیزی وضو را باطل می كنددر نوشتار قبل «مبطلات وضو مطابق نظر مراجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.هفت چيز وضو را باطل مى‏كند:اول: بول.دوم: غائط.سوم: باد معده و روده كه از مخرج غائط…