وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مبطلات وضو

چیزهایی که وضو را باطل می کند

چیزهایی که وضو را باطل می کندمسأله 323 هفت چیز (1) وضو را باطل می‌کند: اول: بول (2). دوم: غائط. سوم: باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود. (3) چهارم: خوابی که به واسطه آن (4) چشم نبیند و گوش نشنود، ولی اگر چشم نبیند و گوش…

چه چیزی وضو را باطل می كند

چه چیزی وضو را باطل می كنددر نوشتار قبل «مبطلات وضو مطابق نظر مراجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.هفت چيز وضو را باطل مى‏كند:اول: بول.دوم: غائط.سوم: باد معده و روده كه از مخرج غائط…