مرور برچسب

مبطلات روزه

در روزه قضا قصد انجام مبطلات روزه را داشته باشد

در روزه قضا قصد انجام مبطلات روزه را داشته باشد               حضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم روزه واجب غیر معین در صورت قصد یا تردید در انجام مبطلات پرسش : اگر فردی در روزه واجب غیرمعین مثل روزه ی قضا قصد خوردن نماید، حکم روزه ی او…

اگر در روزه قصد انجام مبطلات روزه را بکند اما انجام ندهد

اگر در روزه قصد انجام مبطلات روزه را بکند اما انجام ندهد               حضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم روزه واجب معین در صورت قصد انجام مبطلات پرسش : اگر فردی در روزه واجب معین مثل روزه ماه رمضان قصد خوردن نماید، حکم روزه ی او چیست؟…

اگر باطل شدن روزه اختياري نباشد

اگر باطل شدن روزه اختياري نباشد در نوشتار قبل حکم خوردن سهوی روزه از روی فراموشی مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حتما بخوانید.مسأله 1654 اگر روزه دار سهواً یکی از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام دهد و به خیال این که (1)…

آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود

آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود 1-در نوشتار قبل حکم قی کردن (استفراغ) در حال روزه و حکم قضا و کفاره آن مطابق نظر ده مرجع بیان شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حاضر مطالعه نمایید.قى در اعتكاف  پرسش 76 .  اگر معتكف در روز به جهت…

احكام دروغ گفتن در حال روزه

احكام دروغ گفتن در حال روزه در نوشتار قبل مبطلات روزه (كارهايي كه سبب مي شود روزه باطل شود) را  در بخش احكام جامع روزه مطرح كرديم. در اين قسمت به اين سوال پاسخ مي دهيم كه آيا هر دروغي روزه را باطل مي كند؟ جواب: طبق نظر فقها هر دروغي روزه را…

چه كارهايي روزه را باطل مي كند

چه كارهايي روزه را باطل مي كندچیزهایی که روزه را باطل می کندمسأله 1572 نُه چیز (1) روزه را باطل می کند (2): اول: خوردن و آشامیدن، دوم: جماع، سوم: استمناء (3)، و استمناء آن است که انسان با خود (4) کاری کند که منی از او بیرون آید…