مرور برچسب

ماهی

ماهی صید شده توسط غیر مسلمان

ماهی صید شده توسط غیر مسلمانحضرت آیت الله مکارم شیرازیاستفاده از ماهی که صیاد آن غیر مسلمان باشد پرسش : آیا می توانیم از ماهی هایی که در کشور های غیر مسلمان یا فروشگاههای غیر اسلامی که فرد غیر مسلمان آنها را صید میکند استفاده کنیم؟…

حکم ماهی و حیوان حلال گوشت مرده در آب

حکم ماهی و حیوان حلال گوشت مرده در آب حکم ماهی و حیوان حلال گوشت مرده در آبمسأله 2586 حیوان حلال گوشتی که مانند ماهی خون جهنده ندارد، اگر به خودی خود بمیرد پاک است، ولی گوشت آن را نمی‌شود خورد (1). (1) (گلپایگانی)، (فاضل)، (صافی): اگر…