مرور برچسب

ماهواره

خرید و فروش ماهواره

خرید و فروش ماهوارهمطابق نظر آيت الله سيستاني ۹۷پرسش: در مورد خرید و فروش ماهواره کمی توضیح دهید؟پاسخ: معظم له نگهداری آن را به کسی که برخودش و یا برخی اعضاء خانواده اش مطمئن نیست که استفاده حرام از آن نبرد اجازه نمی دهد.منبع: سایت…

حکم استفاده از ماهواره برای شبکه های استانی

حکم استفاده از ماهواره برای شبکه های استانیدر نوشتار قبل «حکم ماهواره از نظر مراجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.حضرت آیت الله مکارم شیرازی. شبكه استانى : ديدن شبكه‌هاى استانى از طريق ماهواره…

حكم خريد و استفاده از ماهواره

حكم خريد و استفاده از ماهواره حكم خريد و استفاده از ماهواره دفع افسد به فاسد پرسش 57. آيا به منظور جذب جوانان و نرفتن آنان به سمت برنامه هاى مبتذل ماهواره اى، جايز است كمى در پخش فيلم هاى رسانه هاى داخلى تساهل ورزيد؟ همه مراجع: خير، اين كار…