مرور برچسب

مال مفروز

مالکیت مشاع چیست

مالکیت مشاع چیست مالکیت مشاع چیستحضرت آیت الله مکارم شیرازیتصرف در مال مشاع بدون جلب رضایت تمام شرکا پرسش : استفاده يكى از شركا از مالى كه بين او و ديگران مشاع است، بدون اجازه بقيّه شركا چه حكمى دارد؟ در صورت عدم جواز، كدام يك از…