مرور برچسب

مالیت

مالیت داشتن مهریه

مالیت داشتن مهریهحضرت آیت الله مکارم شیرازیمهریه قرار دادن تعدادی شاخه گل غیر معین پرسش : اگر مهریه در عقد موقت 14 سکه بهار آزادی به طرح قدیم، به علاوه ی 14 گل باشد، اما گل ها جنس و نوعش مشخص نباشد و در بازار هم قیمت هر شاخه گل بسیار…