وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مادر جانشین

حکم رحم اجاره ای چیست

حکم رحم اجاره ای چیست حکم رحم اجاره ای چیستدر نوشتار قبل « حکم تلقین مصنوعی» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله خامنه اياجاره رحم براى بزرگ كردن جنين ديگران س: اجاره دادن يا…