قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

مؤونه

صفحه اصلی/برچسب:مؤونه

معنی مؤونه چیست

معنی مؤونه چیست مفهوم مؤونه پرسش 146 . مفهوم و ماهيت «مؤونه» را توضيح دهيد؟ «مؤونه» به مخارجى گفته مى شود كه در زندگى هزينه مى گردد و شامل موارد ذيل است: 1. هزينه هاى زندگى شخصى؛ مانند: خوراك و پوشاك، خانه مسكونى، وسايل زندگى، وسايل نقليه، وسايل تحصيلى، رايانه، هزينه ازدواج و...؛ 2. هدايا [...]