وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

لمس

لمس بیمار توسط پرستار و پزشک نامحرم بدون دستکش

لمس بیمار توسط پرستار و پزشک نامحرم بدون دستکشمطابق نظر آيت الله خامنه اي  س. اگر برای پرستار غیر مُماثل (غیر هم‌جنس با بیمار) هنگام گرفتن نبض (فشارخون) و چیزهای دیگری که احتیاج به لمس بدن بیمار دارند، دست کردن دستکش امکان داشته باشد، آیا…

احکام نگاه کردن

احکام نگاه کردن احکام نگاه کردنمسأله 2433 نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم (1) چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است. و نگاه کردن به صورت و دستها اگر به قصد لذّت باشد حرام است، ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد (2) و نیز نگاه کردن زن…