وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

لمس نام امامان

حكم دست زدن به نام امامان بدون وضو

حكم دست زدن به نام امامان بدون وضو در نوشتار قبل « مس قرآن کریم بدون وضو» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 319 کسی که وضو ندارد، حرام است (1) اسم خداوند متعال (2) را به هر زبانی نوشته شده باشد مس ّ…