مرور برچسب

لب گرفتن

آیا لب دادن روزه را باطل میکند

آیا لب دادن روزه را باطل میکند               حضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم بوسیدن در حال روزه پرسش : لب گرفتن از همسر در حال روزه چه حکمی دارد؟ پاسخ : چنانچه در حد بوسیدن باشد روزه را باطل نمی کند اما اگر آب دهان منتقل شود باید آن…

حكم بوسيدن و روبوسي چيست

حكم بوسيدن و روبوسي چيستدر نوشتار قبل حكم«دست دادن با نامحرم» مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. روبوسي با نامحرم حرام است. متاسفانه در مواردي بر اثر جهل و عدم توجه به احكام الهي، اين حركت ناشايست و گناه انجام مي پذيرد،…