وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

لباس کافر

اسلام آوردن کافر و احکام طهارت

اسلام آوردن کافر و احکام طهارت 7 اسلاممسأله 207 اگر کافر (1) شهادتین بگوید، یعنی بگوید: «اشهَدُ ان لا إِله َ إِلَّا اللّه ُ وَ اشهَدُ ان َّ مُحَمَّداً رَسُول ُ اللّه ِ» (2) مسلمان می‌شود و بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بینی و عرق او…