مرور برچسب

لباس شهرت

آیا پوشیه لباس شهرت است

آیا پوشیه لباس شهرت است پوشیه و حجابمگر این‌گونه نیست که خداوند متعال حجاب را برای تمامی قسمت های بدن برای بانوان به جز گردی صورت و مچ دستان واجب کرده است با این حال آیا نقاب و پوشیه زدن نوعی زیاده‌روی و افراط در حجاب…

نماز خواندن در لباس شهرت

نماز خواندن در لباس شهرتدر نوشتار قبل تعریفی از لباس شهرت و برخی از احکام آن مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 845 بنا بر احتیاط واجب باید انسان از پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را…

لباس شهرت چيست

لباس شهرت چيست در نوشتار قبل حکم نماز خواندن در لباس شهرت مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. لباس شهرت پرسش 181. حكم پوشيدن لباس شهرت را بيان كنيد؟ آيات عظام امام، خامنه اى، فاضل و نورى: پوشيدن لباسى كه موجب شهرت و انگشت نما…

حکم پوشیه زدن چيست

حکم پوشیه زدن چيستمطابق نظر آيت الله خامنه اي آیا پوشیدن چادر در کشورهای غربی و یا استفاده از پوشیه در شهرهایی که متداول نیست، حکم لباس شهرت را پیدا می‌کند و اشکال دارد؟ اصل مراعات حجاب لازم است یعنی اگر فرد به جایی رفت که افراد بی‌حجاب…