مرور برچسب

لباس دختر نابالغ

حكم پوشش دختران قبل از سن تكليف

حكم پوشش دختران قبل از سن تكليفاستفتاء سايت هدانا از دفتر مقام معظم رهبريموضوع: پوشش، نگاه، محرم و نامحرم شماره استفتاء: 571934 سوال: برخی از خانواده ها دختران خود را که هنوز مکلف نشده اند با وضع نامناسب پوشش در انظار می فرستند!…