مرور برچسب

لباس تنگ

استفاده خانم از لباس تنگ و چسبان

استفاده خانم از لباس تنگ و چسبان مانتوی تنگ یا مانتوی گشادمن دلم می خواهد مانتویی بپوشم که اندازه من باشه نه مانتویی که گل و گشاد باشه. چه مشکلی داره؟نخست باید دانست؛ در هر جامعه ای نوع و کیفیت لباس زنان و…

پوشيدن مانتو و برجستگي بدن

پوشيدن مانتو و برجستگي بدن نگاه به مانتويى پرسش 9. آيا نگاه به برجستگى هاى بدن زن نامحرم (مانند سينه و پشت) از روى لباس و مانتو جايز است؟ همه مراجع: اگر با قصد لذت باشد و يا بترسد كه به گناه بيفتد، نگاه به اين مواضع جايز نيست. . با استفاده…