وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

لباس ابریشم

حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم

حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم در نوشتار قبل « شرایط لباس نمازگزار از نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.شرط ششممسأله 834 لباس مرد نمازگزار (1) باید ابریشم…