وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

لا اکراه

شبهه لا اکراه فی الدین

شبهه لا اکراه فی الدین لااكراه في الدين و آزادی انتخاب ؟«لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...» بقره (2)، آيه 256.؛ «در دين، هيچ اجبارى نيست و راه از بيراهه به خوبى آشكار شده است...».براى برخى اين…

معنی لا اکراه فی الدین قد تبین

معنی لا اکراه فی الدین قد تبین عدم اجبار در پذیرش دین! پرسش : منظور از اینکه «در دین اجبار و اکراه نیست» چیست؟پاسخ : بعضى از ناآگاهان از پیامبر اسلام(ص) مى خواستند او نیز همچون حکّام جبار با زور و فشار اقدام به تغییر عقیده…

لا اکراه فی الدین یعنی چه

لا اکراه فی الدین یعنی چه سوره بقره، آيه 256 آيه «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» و حكم نهى از منكر«لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...»59؛ «در دين، هيچ اجبارى نيست و راه از بيراهه به خوبى آشكار…