مرور برچسب

لا أقسم

چرا قرآن بجای قسم خوردن، از عبارت «لا أقسم» استفاده کرده است

چرا قرآن بجای قسم خوردن، از عبارت «لا أقسم» استفاده کرده است چرا قرآن بجاي قسم خوردن به چيزي، از اصطلاح «لا أقسم» - به معناي «قسم نمي خورم»- استفاده مي كند؟قسم خوردن در همه زبان ها به ويژه عربي كه زباني تاكيدي حساب مي شود، كاربرد زيادي…