وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

كمك در غسل

کمک گرفتن در غسل

کمک گرفتن در غسل كمك در غسل پرسش 102 . آيا زن و شوهر و محارم مى توانند يكديگر را در انجام غسل يارى دهند؟ همه مراجع: اگر در رساندن آب به بدن و شستن آن كمك كنند، غسل باطل است.تبصره. اگر زن و شوهر به خاطر بيمارى يا شكستگى اعضاى بدن و…