قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

كمك در غسل

صفحه اصلی/برچسب:كمك در غسل

کمک گرفتن در غسل

کمک گرفتن در غسل كمك در غسل پرسش 102 . آيا زن و شوهر و محارم مى توانند يكديگر را در انجام غسل يارى دهند؟ همه مراجع: اگر در رساندن آب به بدن و شستن آن كمك كنند، غسل باطل است.[1] تبصره. اگر زن و شوهر به خاطر بيمارى يا شكستگى اعضاى بدن و مانند آن [...]