مرور برچسب

كلاه گيس

حكم استفاده از كلاه گيس بجاي روسري

حكم استفاده از كلاه گيس بجاي روسري كلاه گيس پرسش 147. آيا استفاده از كلاه گيس به جاى روسرى كفايت مى كند؟ آيات عظام امام، خامنه اى و فاضل: بنابر احتياط واجب، بايد كلاه گيس را از نامحرم پوشاند. آيات عظام بهجت و وحيد: اگر باعث مفسده شود، جايز…

كاشت مو و استفاده از كلاه گيس در وضو

كاشت مو و استفاده از كلاه گيس در وضو و غسل احکام وضوی جبیره را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. موى مصنوعى پرسش 72 . آيا مسح سر بر كلاه گيس جايز است؟ همه مراجع: خير، بايد كلاه گيس را براى مسح بردارد پرسش 73 . آيا ترميم يا كاشتن موى…

موي مصنوعي و مسح سر در وضو

موي مصنوعي و مسح سر در وضو*-مرتبط باهمين موضوع نوشتار : «كاشت مو و استفاده از كلاه گيس در وضو و غسل» را از «اينجا» کلیک و مطالعه كنيد.مسح بر موى مصنوعى س. آيا مسح بر موى مصنوعى جايز است؟ ج. اگر موى کاشته شده قابل برداشتن نبوده و يا…