وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

كشور غير مسلمان

طهارت و نجاست در كشورهاي خارجي

طهارت و نجاست در كشورهاي خارجي طهارت و نجاست مقدمه هر مسلمانی، همواره به پاکی تن، جامه و دیگر چیزهایی که به او ارتباط دارند، علاقه مند است او می خواهد ناپاکی و آلودگی از او و پیرامون دور بلاشد. اما زندگی در کشورهای غیر اسلامی برای برخی…