وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

كاندوم

چه موقع غسل جنابت واجب مى شود

 چه موقع غسل جنابت واجب مى شود جنابت يا 1- از راه خروج مني ( در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی‌اختیار) 2- و يا از راه نزديكي (جماع) است. بر همين اساس رطوبت و خيس شدني كه بر اثر بازي…