وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

كافر

كافر كيست

كافر كيستكافر غیر کتابی مسأله ۱۲۰. کافر كسی است كه الف. به خداوند متعال یا به یگانگی او معترف نباشد ب. یا معترف به نبوّت خاتم الأنبیاء(صلى الله عليه و آله) نباشد ج. یا یكی از ضروریات دین را منكر شود و این انکار طوری باشد كه به…

آيا كسي كه نماز نمي خواند كافر است

 آيا كسي كه نماز نمي خواند كافر استس 315: با جمعی از دوستان خانه‏ ای را اجاره کردیم و متوجه شدیم که یکی از آنها نماز نمی‏خواند. بعد از سؤال از وی، پاسخ داد که قلباً به خداوند تبارک و تعالی ایمان دارد، ولی نماز نمی‏خواند. با توجه به هم غذا…