مرور برچسب

كاسكو

آيا فضله پرندگان خانگي مثل طوطي نجس است

آيا فضله پرندگان خانگي مثل طوطي نجس است آيا فضله پرندگان خانگي مثل طوطي نجس استاستفتائات جدیدس: آيا مدفوع پرندگانى كه داراى نوك كج مى‌باشند مثل طوطى نجس است؟ج) اگر از قسم حرام گوشت هم باشد فضله آن نجس نيست، وطوطى حلال گوشت…