قول كودك در نجس كردن چيزي

قول كودك در نجس كردن چيزي قول كودك در نجس كردن چيزي  [ بچه ممیزی که خوب و بد را می‌فهمد] مسأله 147 بچه ممیزی که خوب و بد را می‌فهمد اگر تکلیفش هم نزدیک است اگر بگوید چیزی را آب کشیدم، دوباره باید آن را آب کشید (1)، ولی اگر بگوید چیزی که در [...]