مرور برچسب

قول کودک

قول كودك در نجس كردن چيزي

قول كودك در نجس كردن چيزي قول كودك در نجس كردن چيزيمسأله 147 بچه ممیزی که خوب و بد را می‌فهمد اگر تکلیفش هم نزدیک است اگر بگوید چیزی را آب کشیدم، دوباره باید آن را آب کشید (1)، ولی اگر بگوید چیزی که در دست اوست نجس است احتیاط آن است که…