مرور برچسب

قنوت

معنای قنوت چیست

معنای قنوت چیست «قنوت» در اصل به معناي طاعت و فرمانبرداري است. سپس هرگونه استقامت و استواري در راه دين، «قنوت» ناميده شده است . راغب اصفهاني طاعت خاضعانه را قنوت مي‌داند و صاحب التحقيق آن را خضوع همراه با طاعت مي‌داند و تصريح مي‌كند كه هر دو…

چرا در هنگام قنوت دست ها را بالا ببريم

چرا در هنگام قنوت دست ها را بالا ببريم قنوت نماز  پرسش 18 . فلسفه قنوت چيست و چرا در هنگام قنوت دست ها را بالا ببريم؟بهترين حالت به هنگام دعا اين است كه انسان دست ها را به طرف بالا گرفته و درخواست خود را مطرح مى كند. امام صادق عليه…

خواندن دعای الهی عظم البلا در قنوت نماز

خواندن دعای الهی عظم البلا در قنوت نماز خواندن دعای الهی عظم البلا در قنوت نمازتوجه و مخاطب قرار دادن غیر خدا در نماز باعث بطلان نماز هست، اما می توان به نیت اینکه اهل البیت علیهم السلام واسطه فیض الهی هستند، از آنها در قنوت نماز به صورت…

کشیدن دست به صورت پس از قنوت نماز

کشیدن دست به صورت پس از قنوت نمازمطابق نظر آيت الله خامنه ايس 506: آیا مالیدن دستها به صورت بعد از قنوت در حال نماز، موجب بطلان آن می گردد، و در صورتی که نماز را باطل کند، آیا معصیت و گناه محسوب می شود؟ ج: کراهت دارد ولی نماز را باطل…

اگر قنوت نماز را فراموش کند

اگر قنوت نماز را فراموش کندقنوت نماز مستحب هست لذا شخص می تواند آن را انجام ندهد هر چند که بسیار توصیه شده است که در نمازها قنوت ترک نشود و بهتر است قنوت طولانی و از ادعیه معصومین علیهم السلام باشد.مسأله 1121 اگر عمداً قنوت نخواند…