مرور برچسب

قمار

بازی با ابزار قمار بدون برد و باخت

بازی با ابزار قمار بدون برد و باختمطابق نظر آيت الله سيستاني ۷پرسش: آیا بیلیارد یا ورق یا تخته یا دومینو یا شطرنج و امثال آنها اگر بین افراد خانواده یا دوستان انجام گیرد اما بدون هیچ گونه شرط بندی و قمار آیا مجاز است ؟ با توجه به اینکه…

نماز خواندن در مکانی که با پول بخت آزمایی خریده شده

نماز خواندن در مکانی که با پول بخت آزمایی خریده شدهحضرت آیت الله مکارم شیرازیمکانی که با پول بلیط بخت آزمایی خریداری شده پرسش : شخصى در زمان طاغوت یک عدد بلیط بخت آزمایى به قیمت 5 تومان خرید و مبلغ 100هزارتومان برنده شد و با آن خانه…

ملاک آلات قمار و تفاوت در دو شهر

ملاک آلات قمار و تفاوت در دو شهر ملاک آلات قمار و تفاوت در دو شهرآلات قمار اگر بعضى از وسيله ‏هاى بازى، در شهرى از آلات قمار محسوب شود ؛ ولى در شهر ديگر اين طور نباشد، آيا بازى با آنها جايز است؟ آيات عظام امام، بهجت، تبريزى، صافى، نورى و…

حکم دریافت پول برای جوایز مسابقات

حکم دریافت پول برای جوایز مسابقاتمسابقات (علمی یا ورزشی) که در ابتدا از شرکت کنندگان مبلغی می گیرند و در انتها ازهمان پول جایزه ای به برندگان می دهند، این پرداخت و عمل جایز نیست، شخص ثالث مثل مسئولین برگزار کننده بدون اینکه قراردادی با…