وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

قضا عشا

نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود

نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود در نوشتار قبل وقت نماز مغرب و عشا بیان شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حتما بخوانید.مسأله 739 آخر وقت نماز عشا (1) نصف شب است (2). و احتیاط واجب آن است…