وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

قضا روزه

قضای نماز و روزه پدر و مادر توسط دختر

قضای نماز و روزه پدر و مادر توسط دخترقضای نماز و روزه ی والدین توسط دختر به جای فرزند بزرگتر س۱۵. اگر پسر بزرگ به هردلیلی نماز و روزه ی قضای پدر یا مادر را انجام ندهد، و دختر با رضایت خودش بجا بیاورد، یا از مال خودش اجیر بگیرد ، آیا از…

حیض و قضای نماز

حیض و قضای نماز در نوشتار قبل «فوری خواندن نماز با احتمال عادت پس از اذان» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.  مسأله 464 اگر زن در بین نماز حائض شود، نماز او باطل است (1).  (1) (زنجانی:) و ادامه دادن آن…

اگر قضا روزه را تا رمضان سال بعدش نگیرد

اگر قضا روزه را تا رمضان سال بعدش نگیرداگر قضای روزه ماه رمضان بر کسی واجب شد و آن شخص تا رمضان سال بعد آن را قضا نکند باید کفاره تاخیر بدهد، یعنی علاوه بر قضا یک مد طعام حدود 750 گرم گندم و جو و ... هست را باید به فقیر بدهد. در نوشتار قبل…