مرور برچسب

قرض میت

راه اثبات ادعای دین میت

راه اثبات ادعای دین میتحضرت آیت الله مکارم شیرازیادعای دین بر میت پرسش : در دعواى بر میّت که علاوه بر بیّنه، قسم هم لازم مى باشد، آیا تنها اختصاص به دیون دارد و یا شامل هر ادّعایى مى شود مثل این که کسى بگوید که فلان زمین میّت از من…

آیا می توان قرض میت را از ثلث مال او داد

آیا می توان قرض میت را از ثلث مال او دادمطابق نظر آيت الله سيستاني ۷پرسش: شخصی از دنیا رفته واز زندگی دنیا یک باب منزل مسکونی دارد، دارای هفت فرزند می باشد، واین فرزندان جز همین یک باب منزل هم سر پناهی ندارند، شخص متوفی وصیت کرده (یک سوم)…

رعایت ترتیب در انجام واجبات میت

رعایت ترتیب در انجام واجبات میت رعایت ترتیب در انجام واجبات میتمسأله 2723 اگر وصیّت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبّی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند (1) باید اوّل به…