حكم قرص خوردن و عادت ماهانه

حكم قرص خوردن و عادت ماهانه حكم قرص خوردن و عادت ماهانه مطابق نظر آيت الله خامنه اي س: بعضى از خانم‌هايى كه قرص‌ هاى جلوگيرى از باردارى مصرف مى‌‌كنند قبل از تمام شدن يك بسته كامل از اين قرص‌ها لكه‌هاى خونى مى‌‌بينند كه البته مداوم نيست، اينگونه از زنان وظيفه‌شان چيست؟ استمرار [...]