مرور برچسب

قرائت نماز

اگر قرائت نماز را به گفته دیگری صحیح رعایت نمی کرده

اگر قرائت نماز را به گفته دیگری صحیح رعایت نمی کردهمطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: من حدود یک سال و نیم است که بالغ شده ام. حدود سه ماه هم هست که مرجع تقلید دارم. در مدت این یکسال و نیم یکی از معلمان مدرسه مان میگفت: اگر نماز را با تلفظ…

آیا تجوید در نماز واجب است

آیا تجوید در نماز واجب استمطابق نظر آيت الله خامنه اي س 591: وظیفه شرعی شخص به‌خصوص معلم قرآن کریم که یقین دارد امام جماعت نماز خود را از جهت تجوید غلط می‏خواند چیست؟ در حالی که این فرد به دلیل عدم شرکت در نماز جماعت در معرض تهمت‏های زیادی…

حکم اتصال در صورت غلط بودن قرائت مأمومین

حکم اتصال در صورت غلط بودن قرائت مأمومینحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم اتصال در صورت غلط بودن قرائت مأمومین پرسش : اگر در نمازجماعت، مأمومین مخارج حروف را رعایت نکنند و شخص از طریق آن ها متصل شود نماز او چه حکمی دارد؟ پاسخ : در فرض…

حکم امام جماعتى که قرائت وى صحيح نيست‏

حکم امام جماعتى که قرائت وى صحيح نيست‏مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 587: آيا در صحّت‏ قرائت بين نماز فرادى و نماز مأموم يا امام تفاوت وجود دارد يا اينکه صحّت‏ قرائت در هر حال مسأله واحدى است؟ج: اگر قرائت مکلّف صحيح نباشد و قدرت بر…