وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

قبولی روزه

علامت قبولی روزه چیست

علامت قبولی روزهاگر ما ماه رمضانی را گذراندیم، شب‌های احیایی را گذراندیم، روزه‏‌های متوالی را گذراندیم و بعد از ماه رمضان در دل خودمان احساس کردیم که بر شهوات خودمان بیش از پیش از ماه رمضان مسلط هستیم، بر عصبانیت خودمان از سابق بیشتر مسلط…