وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

قبله نما

قبله‏

قبله‏احکام قبله۱. مسلمان باید نماز را رو به سمت کعبه بگزارد که به این اعتبار به آن «قبله» می‌گویند. البته برای کسانی که از آن دورند محاذات حقیقی میسّر نیست، و همین اندازه که بگویند رو به قبله نماز می‌خواند، کافی است. توجه:  ملاک رو…