مرور برچسب

قبر طبقاتي

حكم قبر چند طبقه

حكم قبر چند طبقه حكم قبر چند طبقهس 240: شهرداری برای استفاده بهینه از زمین، دستور داده است قبرها به‌صورت دو طبقه ساخته شود. تمنّا می‏کنیم حکم شرعی آن را بیان فرمایید. ج: جايز است که قبور مسلمانان در چندين طبقه ساخته شود، به شرطى که اين…