وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

قبرستان مسلمین

دفن مسلمان در قبرستان کفار و بلعکس

دفن مسلمان در قبرستان کفار و بلعکسمسأله 620 دفن مسلمان، در قبرستان کفار و دفن کافر، در قبرستان مسلمانان جایز نیست. (1) این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست (1) (تبریزی:) بنا بر احتیاط. (مکارم:) بنا بر احتیاط واجب.مسأله 621 دفن…

احکام دفن

احکام دفنمسأله 613 واجب است (1) میّت را طوری در زمین دفن کنند، که بوی او بیرون نیاید و درندگان هم نتوانند بدنش را بیرون آورند (2) و در صورتی که ترس درنده و نزدیک شدن انسانی که از بوی میت اذیت شود در بین نباشد (أقوی کفایت تنها عنوان دفن…