وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

قاضی

در تعارض قانون با فتوای مرجع تقلید تکلیف چیست

در تعارض قانون با فتوای مرجع تقلید تکلیف چیستحضرت آیت الله مکارم شیرازیتکلیف در صورت تعارض قانون با فتوا پرسش : در مواردی که قانون با فتوای مرجع متفاوت باشد کدام مقدم است (مانند جایی که قانون ارث زوجه را از زمین نیز می پردازد)؟ پاسخ…