مرور برچسب

فيلمبرداري مراسم عروسي

فیلمبرداری عروسی و حجاب زنان

فیلمبرداری عروسی و حجاب زنان فيلم بردارى مجالس پرسش 71. در حالى كه مى دانيم مردان فاميل و آشنا فيلم ما را مشاهده مى كنند، آيا بر ما (زنان) جايز است، بدون حجاب در مقابل فيلم بردار ظاهر شويم؟ همه مراجع: خير، بايد حجاب خود را رعايت كنيد. پرسش…