مرور برچسب

فقه اقتصاد

اقتصاد اسلامی از منظر دکتر درخشان

اقتصاد اسلامی از منظر دکتر درخشان در اختتامیه سومین کنگره علوم انسانی اسلامی؛   باید به دنبال اقتصاد اسلامی ناب باشیم نه اقتصاد اسلامی آمریکایی/ نیازی نیست فقه متحول شود، بلکه مشکل از اقتصاددانان است که اسلام‌شناس نیستندمن از…