وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

فطریه اجیر

فطریه کارمندان و کارگران و شخص اجیر شده

فطریه کارمندان و کارگران و شخص اجیر شده 1-در نوشتار قبل حکم فطریه سربازان و دانشجویان مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.2- اجير: کسي که طبق قرار داد در برابر کاري که انجام مي دهد مستحق اجرت مي شود.مسأله 2012 اگر انسان کسی…