وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

فسخ

وجه التزام در قراردادها

وجه التزام در قراردادها /حق پشیمانی در معامله وجه التزام، مبلغي است كه طرفين قرارداد، به عنوان خسارت عدم انجام تعهد و يا تاخير انجام تعهد، در خصوص آن توافق كرده‌اند.مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: آنچه که رایج است در معامله منزل…

فسخ عقد بخاطر عیب مرد یا زن

فسخ عقد بخاطر عیب مرد یا زن فسخ عقد پرسش 152 . اگر بعد از عقد ازدواج معلوم شود كه مرد عيبى دارد كه زن مى تواند عقد را فسخ كند، آيا در اين هنگام حق مطالبه مهر را دارد؟ همه مراجع: اگر بعد از نزديكى عقد را فسخ كند، مى تواند تمام مهريه خود را از…